Cabhraíonn an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 ó thaobh an pobal a chur ar an eolas faoi chúrsaí brústocaireachta: cé atá á déanamh le cén duine agus céard faoi.  Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ag www.lobbying.ie.

Caithfidh soláthraithe seirbhíse poiblí liosta d'oifigigh ainmnithe phoiblí a fhoilsiú chun:

  • ainmneacha na n-oifigeach ainmnithe poiblí a chur ar fáil don phobal
  • liosta a chur ar fáil do bhrústocairí ar féidir leo é a úsáid chun tuairisceán a chomhdú don Chlár

Is í Elaine Cassidy Uas., an tArd-Stiúrthóir, an tOifigeach Poiblí Ainmnithe in Oifig an Ombudsman.