Cloíonn Oifig an Ombudsman le rialacháin faoi FEP a athúsáid agus spreagann sí an fhaisnéis a tháirgeann sí a athúsáid.

Tá gach eolas atá ar shuíomh gréasáin Oifig an Ombudsman faoi chóipcheart ag Oifig an Ombudsman mura sonraítear a mhalairt. Is féidir leat eolas atá ar an suíomh a athúsáid saor in aisce in aon fhormáid. Leis an athúsáid, áirítear cóipeáil, cóipeanna a eisiúint ar an bpobal, foilsiú, craoladh agus aistriúchán go teangacha eile. Cuimsítear taighde agus staidéar neamhthráchtála leis an athúsáid freisin.

Is féidir faisnéis agus doiciméid a fhaightear ón suíomh gréasáin seo a atáirgeadh agus/nó a athúsáid faoi réir an cheadúnais FEP is déanaí atá ar fáil ag www.psi.gov.ie.  Tá an athúsáid faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas. Ní mór duit:

  • foinse agus cóipcheart Oifig an Ombudsman a aithint má thugann tú an t-eolas do dhaoine eile
  • eolas a atáirgeadh go cruinn
  • gan an t-eolas a úsáid ar bhealach míthreorach
  • gan an t-eolas a úsáid chun earra ná seirbhís áirithe a fhógairt ná a chur chun cinn
  • gan an t-eolas a úsáid chun críocha neamhdhleathacha, mímhorálta, calaoiseacha ná mímhacánta

Níl Oifig an Ombudsman dliteanach as aon chaillteanas ná dliteanas a bhaineann le hathúsáid an eolais atá ar a suíomh gréasáin. Tá gach iarracht déanta lena chinntiú go bhfuil an t-eolas ar a suíomh gréasáin cothrom le dáta agus cruinn. Ní dheimhníonn Oifig an Ombudsman go bhfuil gach eolas ar an suíomh gréasán cothrom le dáta agus saor ó bhotúin. Ní údaraíonn Oifig an Ombudsman go bhfuil cearta eisiacha ag aon úsáideoir as a cuid eolais a athúsáid.