Imscrúdú de chuid an Ombudsman, maidir le láimhseáil gearán agus saincheisteanna sna gearáin a aithint, a rinneadh faoin nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (Tusla)

Foilsithe Iúil 2017

Íoslódáil (pdf)

Ábhar

San imscrúdú seo ag Oifig an Ombudsman, déantar iniúchadh ar an dóigh a ndéileálann an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (Tusla) le gearáin faoi na seirbhísí a chuireann sí ar fáil agus ar na saincheisteanna is cuid d'ábhar na ngearán sin. Déantar iniúchadh inti go háirithe ar an dóigh ar dhéileáil Tusla le gearáin faoin dóigh ar bainistíodh líomhaintí iardhearcacha go ndearnadh mí-úsáid leanaí, ar an dóigh a ndéileáiltear le líomhaintí reatha in aghaidh daoine fásta agus ar an gcaidreamh idir Tusla agus cúramóirí altrama. Is iad sin príomhréimsí ábhair na ngearán faoi Tusla ar dhéileáil an tOmbudsman leo.