Bíonn an chuid is mó de na gearáin chuig an Ombudsman simplí go leor agus ní bhíonn tuarascáil scríofa de dhíth. Bíonn tuarascálacha ann mar thoradh ar líon beag gearán mar gheall ar chastacht na gceisteanna a ardaítear nó mar go bhfuil suntas níos leithne do riarachán poiblí ag na ceisteanna.

Nuair is tuarascáil imscrúdaithe í tuarascáil ní iarraimid cúiteamh i gcónaí ná go deimhin ní fhaighimid é nuair a iarraimid é.

Tuarascálacha