Bíonn an chuid is mó de na gearáin chuig an Ombudsman simplí go leor agus ní bhíonn tuarascáil scríofa de dhíth. Bíonn tuarascálacha imscrúdaithe ann mar thoradh ar líon beag gearán mar gheall ar chastacht na gceisteanna a ardaítear nó mar go bhfuil suntas níos leithne do riarachán poiblí ag na ceisteanna.

Cuimsítear sna tuarascálacha sin torthaí foirmiúla an imscrúdaithe agus moltaí an Ombudsman maidir le gníomh nó cúiteamh don ghearánach mar aon le moltaí le haghaidh cleachtas feabhsaithe. Ní iarraimid cúiteamh i gcónaí ná go deimhin ní fhaighimid é nuair a iarraimid é.

Tuarascálacha Imscrúdaithe