Cuireann Cásleabhar an Ombudsman achoimrí ar fáil de ghearáin a láimhseáil an tOmbudsman sna míonna roimhe. Foilsítear é go ráithiúil. D'fhéadfadh sé cabhrú le soláthraithe seirbhíse foghlaim ón scrúdú a rinneamar ar ghearáin agus na rudaí atá eagraíochtaí comhchosúla ag déanamh go maith agus go dona a fheiceáil.

Déanann an Cásleabhar cur síos ar ghearáin (ar seasadh leo agus nár seasadh leo araon) thar gach réimse ar dhéileáil an tOmbudsman leo: mar shampla, sláinte, leas sóisialta, oideachas, rialtas áitiúil (lena n-áirítear pleanáil, tithíocht, bóithre agus soláthar uisce), comhshaol, talmhaíocht, comhionannas, cáin agus íocaíochtaí/leasa a fuair an pobal.

Foilsítear an Cásleabhar i bhformáid PDF agus is féidir é a léamh ar líne, é a íoslódáil nó é a phriontáil.

Is oth linn a rá nach bhfuil leagan Gaeilge le fáil.