Cuireann Cásleabhar an Ombudsman achoimrí ar fáil de ghearáin a láimhseáil an tOmbudsman sna míonna roimhe. Foilsítear é go ráithiúil. D'fhéadfadh sé cabhrú le soláthraithe seirbhíse foghlaim ón scrúdú a rinneamar ar ghearáin agus na rudaí atá eagraíochtaí comhchosúla ag déanamh go maith agus go dona a fheiceáil.

Déanann an Cásleabhar cur síos ar ghearáin (ar seasadh leo agus nár seasadh leo araon) thar gach réimse ar dhéileáil an tOmbudsman leo: mar shampla, sláinte, leas sóisialta, oideachas, rialtas áitiúil (lena n-áirítear pleanáil, tithíocht, bóithre agus soláthar uisce), comhshaol, talmhaíocht, comhionannas, cáin agus íocaíochtaí/leasa a fuair an pobal.

Foilsítear an Cásleabhar i bhformáid PDF agus is féidir é a léamh ar líne, é a íoslódáil nó é a phriontáil.

Is oth linn a rá nach bhfuil leagan Gaeilge le fáil.

Más maith leat go gcuirfear ar an eolas thú nuair a fhoilsítear an Cásleabhar, cuir ríomhphost chuig casebook@ombudsman.ie leis an ábhar LIOSTÁIL le do thoil.

Má tá aon cheist agat faoi Chásleabhar an Ombudsman, déan teagmháil leis an Aonad Cumarsáide le do thoil ar 01 639 5645 nó communications@ombudsman.ie