Tuarascáil Bhliantúil 2018

Rinne Peter Tyndall, an tOmbudsman, an Tuarascáil Bhliantúil uaidh don bhliain 2018 a fhoilsiú.

Is féidir amharc ar an tuarascáil ar líne nó í a íoslódáil ón suíomh Gréasáin.