Seirbhísí Poiblí a Fheabhsú

Fuair an tOmbudsman an líon is mó gearán riamh faoi sheirbhísí poiblí, cosúil leis na seirbhísí atá á soláthar ag ranna rialtais, údaráis áitiúla agus FSS, in 2021.

Fuair an Oifig 4,004 gearán - méadú 17% i gcomparáid le 2020, agus an líon is mó gearán riamh ó bunaíodh Oifig an Ombudsman, 38 bliain ó shin.

Léigh Tuarascáil Bhliantúil 2021 an Ombudsman