Published on 18 December 2020

Chuir Ombudsman, agus Uachtarán Institiúid Idirnáisiúnta an Ombudsman (IIO), Peter Tyndall, fáilte chroíúil roimh rún na Náisiún Aontaithe maidir le hInstitiúid an Ombudsman.

Is ionann rún na Náisiúin Aontaithe agus formhuiniú láidir a dhéanamh ar phríomhphrionsabail institiúidí ombudsman, neamhspleáchas, oibiachtúlacht, trédhearcacht, cothroime agus neamhchlaonadh san áireamh.  Céim bhreise eile chun cinn é chun aitheantas ar fud an domhain a bhaint amach d’obair institiúidí Ombudsman chun riarachán maith, cearta daonna, dea-rialachas agus riail an dlí a chur chun cinn.

Ghlac Comhthionól Ginearálta na NA leis an rún an 16 Nollaig 2020. 

Bheartaigh Ríocht Mharacó an rún agus chomhurraigh Éire é tríd an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.  Is ionann é agus an toradh a bhí ar obair Institiúid Idirnáisiúnta an Ombudsman chun caidreamh níos dlúithe a fhorbairt leis na Náisiúin Aontaithe.  Is é Ombudsman na hÉireann Peter Tyndall Uachtarán IIO - an t-aon eagraíocht dhomhanda maidir le comhar institiúidí neamhspleácha an Ombudsman.  Tá 200 ball ann ó bhreis agus 100 tír éagsúil fud fad na cruinne. 

Dúirt Peter Tyndall:

“Déantar formhuiniú láidir sa rún ar na Prionsabail um Chosaint agus Cur chun Cinn Institiúid an Ombudsman - Prionsabail na Veinéise.  Cumasaíonn sé na prionsabail seo mar an gcaighdeán nua domhanda maidir leis an Ombudsman.”

25 prionsabal atá i gceist le Prionsabail na Veinéise a chosnaíonn agus a chuireann Institiúid an Ombudsman chun cinn.

D’fhéadfadh fiúntas suntasach baint le heolas a bhailigh baill IIO do na Náisiúin Aontaithe fad a dhéanann sé monatóireacht ar shaincheisteanna, beartas a fhorbairt, nó a thionscnaimh a phleanáil. Mar chúiteamh air sin, is féidir leis na Náisiúin Aontaithe cabhrú le IIO agus rialtais timpeall an domhain tríd an tionchar suntasach a imríonn sé ar chaighdeáin aitheanta a chur chun cinn agus an tOmbudsman a chosaint nuair a bhíonn sé/sí faoi bhagairt.  Cabhróidh an rún leis an gcaidreamh a mhúnlú atá idir IIO agus na Náisiúin Aontaithe don todhchaí mar chomhghuaillithe tábhachtacha chun clár ceart daonna na Náisiún Aontaithe a thabhairt chun cinn.

Tá eolas breise ar Institiúid Idirnáisiúnta an Ombudsman (IIO) ar fáil ag www.theioi.org

CRÍOCH