Published on 29 July 2021

Tá a Ráiteas Straitéise don tréimhse 2022-2024 á fhorbairt ag an Oifig an Ombudsman faoi láthair. Tá fonn orainn bhur dtuairimí a fháil ar réimse saincheisteanna agus tá próiseas comhairliúcháin phoiblí oscailte againn maidir le forbairt ár Ráiteas Straitéise.

Tá comhairliúchán oscailte