Published on 3 December 2019

Is é Peter Tyndall Ombudsman agus Coimisinéir Faisnéise na hÉireann ó Nollaig na bliana 2013.

Is as Baile Átha Cliath do Peter agus ba é Ombudsman Seirbhísí Poiblí é sa Bhreatain Bheag. Ba Phríomh-Fheidhmeannach é ar Chomhairle Ealaíon na Breataine Bige agus Ceann Oideachais agus Cultúir do Chumann Rialtais Áitiúil na Breataine Bige. D'oibrigh Peter i bpoist shinsearacha éagsúla maidir le tithíocht agus cúram sóisialta. Go háirithe, d'fhorbair sé seirbhísí tithíochta agus tacaíochta do dhaoine faoi mhíchumas intleachta. Is Uachtarán é Peter faoi láthair ar an International Ombudsman Instititute.