Published on 30 September 2021

D’iarr an tOmbudsman atá ag dul as oifig Peter Tyndall go ndéanfaí athbhreithniú ar Acht an Ombudsman. Ag labhairt dó inniu [30 Meán Fómhair 2021] ag Comhchoiste an Oireachtais um Achainíocha ón bPobal, dúirt an tOmbudsman gur cheart rogha níos nua-aimseartha, oiriúnach don fheidhm, a chur in ionad na reachtaíochta, a théann siar go dtí 1980, ar aon dul le ‘Prionsabail na Veinéise’ formhuinithe ag na Náisiúin Aontaithe – an caighdeán domhanda d’institiúidí Ombudsman na seirbhíse poiblí.

D’iarr an tOmbudsman freisin go leathnófaí dlínse a Oifige de réir na ngealltanas a thug an Rialtas.  Cuimsíonn na síntí comhaontaithe an chumhacht imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin faoi fheidhmiú ‘breithiúnas cliniciúil’ i ndiagnóisiú nó i gcúram agus i gcóireáil othair. Cuirtear cosc ar an Ombudsman gearáin den sórt sin a scrúdú de réir dlí.  Dúirt an tOmbudsman:

 “Tá frustrachas mór ar dhaoine a thagann chuig m’Oifig nuair nach féidir linn ach cuid dá ngearán, ach ní iad go léir, a imscrúdú a théann i bhfeidhm orthu féin nó ar dhuine muinteartha atá ag fáil cóir leighis i suíomh sláinte mar ospidéal nó teach altranais príobháideach.”

Dúirt Peter Tyndall go raibh súil aige go leathnófaí dlínse an Ombudsman go luath amach anseo chuig gearáin faoi phríosúin agus riarachán na saorántachta agus próisis ‘cead fanacht’.

Ag cruinniú Choiste an Oireachtais bhí an tOmbudsman ag plé a thuarascála bliantúla do 2020 – an ceann deireanach aige sula rachaidh sé ar scor ag deireadh na bliana. Dúirt sé go leanfadh a Oifig de mhonatóireacht ghníomhach a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na moltaí a rinneadh ina imscrúdú maidir le daoine faoi 65 a chur i dtithe altranais (‘Saolta Amú’) agus d’áitigh sé ar an gCoiste déanamh amhlaidh freisin.  

Le linn na ndíospóireachtaí leis an gCoiste, mhol Peter Tyndall foireann agus ceannairí comhlachtaí poiblí freisin as a ndíograis agus as a dtiomantas do sheirbhísí poiblí le linn na paindéime.