Published on 10 October 2019

Ba ghá do Peter Tyndall, an tOmbudsman, teagmháil a dhéanamh lena mhacasamhail sa Phortaingéil tar éis d’údaráis phinsin Stáit na Portaingéile stopadh ag íoc pinsean le triúr ban rialta Éireannach. D’fhill na mná rialta ar Éirinn tar éis dóibh blianta fada a chaitheamh sa Phortaingéil, ar lena linn a sholáthair siad oideachas agus cúram do dhaoine faoi mhíbhuntáiste mór. Ní bhfuair na mná rialta aon íocaíochtaí pinsin le níos mó ná sé mhí faoin am a rinne siad gearán leis an Ombudsman. Bhain an tOmbudsman leas as Líonra Eorpach na nOmbudsman chun na híocaíochtaí a athbhunú ar deireadh do na mná rialta.

Tháinig an fhadhb chun cinn toisc gur gnách go n-íocann údaráis na Portaingéile pinsin go díreach isteach i gcuntais phearsanta bhainc. Tar éis dóibh filleadh ar Éirinn, áfach, ba ghá pinsin na mban rialta a íoc lena gcuallacht reiligiúnach toisc nach raibh aon chuntais phearsanta acu a thuilleadh.

Mhínigh an chuallacht reiligiúnach in Éirinn don Ombudsman go raibh mórdheacracht acu an fhadhb a réiteach le húdaráis na Portaingéile toisc nár thug na húdaráis aon fhreagra ar na litreacha agus na glaonna teileafóin uathu.

Tá an tOmbudsman páirteach i Líonra Eorpach na nOmbudsman, rud a gcomhordaíonn Emily O’Reilly, an tOmbudsman Eorpach, é. Tá Oifig Ombudsman na Portaingéile ina ball den líonra freisin.

Rinne Ombudsman na hÉireann teagmháil le hOmbudsman na Portaingéile, a chuaigh i dteagmháil ansin le húdaráis phinsin na Portaingéile. Shocraigh Ombudsman na hÉireann go seolfaí sraith doiciméad agus dearbhuithe chuig Ombudsman na Portaingéile. Ar deireadh, chomhaontaigh údaráis phinsin na Portaingéile na teidlíochtaí pinsin agus na riaráistí a bhí dlite do na mná rialta a íoc.

CRÍOCH