Published on 3 October 2023

Labhair an tOmbudsman Ger Deering ag Comhdháil Chumann Othar na hÉireann an tseachtain seo caite, ag fáiltiú roimh na feabhsuithe atá déanta ag FSS i riaradh na scéime Cóireála Leighis Thar Lear tar éis a thuarascáil “Breoiteacht agus Fiachas” níos luaithe i mbliana. Agus é ag freagairt ceisteanna ó iriseoirí, dúirt sé go bhfuil sé “i dteagmháil i gcónaí le FSS ó foilsíodh an tuarascáil i mí Aibreáin seo caite agus gur fháiltigh sé roimh an dul chun cinn atá á dhéanamh ag FSS maidir lena moltaí a chur i bhfeidhm.” Tá tuairisciú na meán cumarsáide ar an imeacht le fáil san Irish Examiner agus san Irish Times.