Published on 15 September 2022

Ar an14 Meán Fómhair 2022 labhair an tOmbudsman Ger Deering ag comhdháil imirceach Thuaidh Theas.