Published on 26 February 2021

D’fháiltigh an tOmbudsman Peter Tyndall roimh Pháipéar Bán an Rialtais maidir le ‘Deireadh a chur leis an Soláthar Díreach’, ina bhfuil gealltanas ann deireadh a chur leis an gcóras de réir a chéile sna na ceithre bliana atá romhainn. Dúirt sé, áfach, go mbeidh an-tábhacht ag baint leis an gcaoi a chuirtear i bhfeidhm na gealltanais atá sa Pháipéar Bán agus go mbeidh faireachán á dhéanamh aige ar an dul chun cinn agus go gcuirfear nuashonrú ar fáil go rialta ina chuid tuarascálacha.

Dúirt an tOmbudsman:

“Tá mé ar an eolas, a bhuí le mo chlár for-rochtana féin agus leis na cuairteanna atá tugtha agam ar ionaid, maidir leis na cúinsí strusmhara agus nemahchuí atá ann do chónaitheoirí in ionaid sholáthair dhírigh.

Fáiltím go háirithe leis an gcinneadh bogadh go dtí cóiríocht ina mbeidh a ndoras féin ag teaghlaigh agus deireadh a chur le daoine singile a bheith ag roinnt seomraí, rud a bhí cáinte go minic agam i mo thuarascálacha.”

Dúirt an tOmbudsman go bhfuil an-tábhacht ag baint leis an ngealltanas maidir leis an imeascadh agus éascófar é seo trí nuair a bhogfar amach as na suíomhanna tuaithe.

Déanfaidh an tOmbudsman iarracht freisin cinnte a dhéanamh de nach dtabharfar neamhaird ar dhálaí maireachtála na ndaoine atá fós sna hionaid Sholáthair Dhírigh fad is atá na gealltanais á gcur i bhfeidhm.

Téann an Páipéar Bán i ngleic le mórán de na saincheisteanna a ardaíodh sna gearáin a cuireadh chuig Oifig an Ombudsman, lena n-áirítear deacrachtaí maidir le ceadúnas tiomána a fháil. D’fháiltigh an tOmbudsman roimh an rannpháirteachas leanúnach atá ann chun déileáil leis na deacrachtaí atá ag iarrthóirí cosanta cuntas bainc a oscailt. Dúirt sé gur rudaí praiticiúla iad seo a chabhraíonn le daoine saol réasúnta nórmálta a bheith acu fad is atá siad ag feitheamh go bpróiseálfaí a n-iarratas ar thearmann.

I mí an Mhárta foilseoidh an tOmbudsman tráchtaireacht ar na saincheisteanna a ardaíodh sna gearáin a cuireadh isteach chuig a Oifig sa bhliain 2020.

DEIREADH