Published on 3 November 2020

Rinne an tOmbudsman Eorpach comóradh 25 bliain ar an bhfód le comhdháil dhigiteach ar ról éabhlóideach na hoifige.

Déir an tOmbudsman Peter Tyndall:

“In the 25 years the European Ombudsman has developed to be a core accountability mechanism.  Holding the Commission to account on behalf of the citizen while promoting good administration, transparency and high ethical standards are more important today than ever before. The Ombudsman is now very well placed to play a vital role in tackling the existential threats to multilateralism, democracy and the rule of law which now face us.”

D'fhreastail beagnach 200 duine ar an ócáid, agus thart ar 80 ó Líonra Eorpach na nOmbudsmen.

Is iad an chuid eile acadóirí, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus ionadaithe na sochaí sibhialta, agus daoine ó institiúidí.

Thug Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Maroš Šefčovič an príomhóráid.

Féach ar an bhfiseán  ar shuíomh Gréasáin Ombudsman na hEorpa.