Published on 29 May 2018

29 Bealtaine

D’oscail Peter Tyndall, an tOmbudsman, seomra nua teaghlaigh agus othar in Ospidéal Mater Misericordiae, Baile Átha Cliath, inné [ an 28 Bealtaine 2018 ].  Tá an seomra teaghlaigh mar chuid de sheirbhís cúraim dheireadh saoil Ospidéal Mater Misericordiae agus beidh sé ina spás ciúin compordach príobháideach do dhaoine a bhfuil duine muinteartha leo ag fáil bháis inar féidir leo fanacht thar oíche.

Bhí soláthar na seomraí teaghlaigh in ospidéil ar cheann de na moltaí a rinneadh sa tuarascáil a d’eisigh an tOmbudsman sa bhliain 2014 dar teideal ‘A Good Death: a Reflection on Ombudsman Complaints about End of Life Care in Irish Hospitals’ (‘Bás Maith: Machnamh ar Ghearáin leis an Ombudsman faoi Chúram Deireadh Saoil in Ospidéil na hÉireann’).  Cúis eile a raibh an tOmbudsman ag tabhairt cuairt ar an ospidéal ba ea chun taighde a dhéanamh le haghaidh tuarascáil leantach a eiseofar níos moille i mbliana.

Ag oscailt an tseomra dó, dúirt an tOmbudsman:

“Is rud coscrach é duine muinteartha a chailleadh.  Ba mhaith leis an gcuid is mó de dhaoine a oiread ama agus is féidir a chaitheamh le duine muinteartha nó cara leo atá ag fáil bháis agus déanamh amhlaidh i dtimpeallacht shíochánta phríobháideach.  Tá ríméad orm go mbeidh Ospidéal Mater Misericordiae ag soláthar seomra teaghlaigh i ngach barda chun go mbeidh daoine in ann déanamh amhlaidh.”

Tá an tuarascáil 2014 ón Ombudsman dar teideal ‘A Good Death’ (‘Bás Maith’) ar fáil ag www.ombudsman.ie

CRÍOCH

I gcás Ceisteanna ó na Meáin:

Dave Nutley

Ceann Cumarsáide

Oifig an Ombudsman

Fón:                 01 639 5610 nó 086 023 1420

R-phost:           david.nutley@ombudsman.ie

18 Sráid Líosain Íochtarach

Baile Átha Cliath 2

www.ombudsman.ie

Arna heisiúint ag Oifig an Ombudsman