Published on 8 February 2024

Cuireadh agallamh ar an Ombudsman, Ger Deering, ar Raidió Oirdheiscirt Loch Garman le déanaí. Labhair sé le Alan Corcoran ar chlár ‘Morning Mix’ an stáisiúin, agus phléigh sé ról an Ombudsman, roinnt cásanna le déanaí ar dhéileáil an oifig seo leo agus mhol sé d’éisteoirí dul i dteagmháil le hOifig an Ombudsman sa chás go mbeadh gearán acu faoi chomhlacht poiblí.