Published on 15 July 2022

Ar an Déardaoin 14 Iúil 2022 d’óstáil an tOmbudsman Ger Deering ceardlann d’abhcóidí agus d’eagraíochtaí neamhrialtasacha san earnáil easpa dídine agus tithíochta chun cloisteáil faoi na saincheisteanna praiticiúla atá rompu féin agus a n-úsáideoirí seirbhíse i réimsí na tithíochta nó an chúnaimh tithíochta.  I measc an lucht freastail bhí ionadaithe ó Threshold, Focus Ireland, Iontaobhas an Athar Peter McVerry, Crosscare, Ionad Pavee, Gluaiseacht Lucht Siúil na hÉireann, Clann Shíomóin na hÉireann agus Cope na Gaillimhe. Cuirfidh na saincheisteanna a sainaithníodh sa cheardlann le pleananna na hOifige sa todhchaí.  Seo an chéad cheann i sraith ceardlann atá dírithe ar shaincheisteanna in earnálacha éagsúla a aithint.