Published on 11 January 2024

 

Chuir Oifig an Ombudsman tús le déanaí le clinicí gearán nuai gCorcaigh agus i Mala. Tabharfaidh foireann na hoifige cuairt ar na hIonaid Faisnéise do Shaoránaigh i gCathair Chorcaí agus i Mala gach mí ar an dara Céadaoin le haghaidh gearáin a ghlacadh ón bpobal. Tá na hamanna agus na dátaí ar fáil ar ár suíomh Gréasáin agus fógraíodh iad sna nuachtáin áitiúla chomh maith. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil anseo.

Clúdach na Meán:

RedFM - Neil Predeville Show (42:00)