1. Baineann an tOmbudsman leas as a naisc Eorpacha chun na fadhbanna pinsin a bhí ag mná rialta a réiteach

    • 10 October 2019

    Ba ghá do Peter Tyndall, an tOmbudsman, teagmháil a dhéanamh lena mhacasamhail sa Phortaingéil tar éis d’údaráis phinsin Stáit na Portaingéile stopadh ag íoc pinsean le triúr ban rialta Éireannach. D’fhill na mná rialta ar Éirinn tar éis dóibh blianta fada a chaitheamh sa Phortaingéil, ar lena linn a sholáthair siad oideachas agus cúram do dhaoine faoi mhíbhuntáiste mór. Ní bhfuair na mná rialta aon íocaíochtaí pinsin le níos mó ná sé mhí faoin am a rinne siad gearán leis an Ombudsman. Bhain an tOmbudsman leas as Líonra Eorpach na nOmbudsman chun na híocaíochtaí a athbhunú ar deireadh do na mná rialta.

    Léigh Tuilleadh 
    • Media releases