1. Faigheann an tOmbudsman an líon is mó gearán le 10 mbliana

    • 20 May 2020

    Tháinig méadú 9% ar ghearáin chuig an Ombudsman go dtí 3,664 in 2019. Is é sin an líon is mó gearán a fuair an tOmbudsman ó 2010. Scrúdaíonn an tOmbudsman Peter Tyndall gearáin faoi sheirbhísí poiblí, mar shampla iad siúd a sholáthraíonn ranna rialtais, údaráis áitiúla agus FSS. Ina thuarascáil bhliantúil do 2019, dúirt an tOmbudsman go bhfaca a Oifig méaduithe ar ghearáin faoi bheagnach gach earnáil a ndéileálann sé leo.

    Léigh Tuilleadh 
    • Media releases