1. Tá an pobal chun tairbhe a bhaint as comhaontú idir na hOmbudsmain maidir le gearáin faoi Chomhlachtaí Thuaidh-Theas

  • 11 April 2019

  Tá Marie Anderson, Ombudsman Seirbhísí Poiblí Thuaisceart Éireann, agus Peter Tyndall, Ombudsman na hÉireann, tar éis Meabhrán Tuisceana a shíniú lena bhforálfar do chomhar leanúnach eatarthu ar ghearáin faoi Chomhlachtaí Forfheidhmithe Thuaidh-Theas. Cinnteofar leis an Meabhrán Tuisceana go mbeidh an tOmbudsman neamhspleách iomchuí in ann iniúchadh éifeachtúil a dhéanamh ar ghearáin ó dhaoine ó thuaidh agus ó dheas a úsáideann seirbhísí na gcomhlachtaí sin.

  Léigh Tuilleadh 
  • Media releases
 2. Fáiltíonn an tOmbudsman roimh thacaíocht bhreise ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) do chúram deireadh saoil in ospidéil

  • 6 March 2019

  D’fháiltigh Peter Tyndall, an tOmbudsman, roimh an bhfógra ó FSS go soláthrófaí seisear comhordaitheoirí sa bhreis in ospidéil le haghaidh cúram deireadh saoil. Dúirt FSS freisin go gcisteodh sé oiliúint do 90 ball foirne chun go mbeadh siad ina n-éascaitheoirí ‘Aistear Deiridh’. Tá an clár oiliúna ‘Aistear Deiridh’ ina chuid thábhachtach den tionscnamh um Ospidéil a Thacaíonn le hOspísí, ar tionscnamh é a thacaíonn le baill foirne dea-chúram deireadh saoil a sholáthar.

  Léigh Tuilleadh 
  • Media releases