1. Fáiltíonn an tOmbudsman roimh thacaíocht bhreise ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) do chúram deireadh saoil in ospidéil

  • 6 March 2019

  D’fháiltigh Peter Tyndall, an tOmbudsman, roimh an bhfógra ó FSS go soláthrófaí seisear comhordaitheoirí sa bhreis in ospidéil le haghaidh cúram deireadh saoil. Dúirt FSS freisin go gcisteodh sé oiliúint do 90 ball foirne chun go mbeadh siad ina n-éascaitheoirí ‘Aistear Deiridh’. Tá an clár oiliúna ‘Aistear Deiridh’ ina chuid thábhachtach den tionscnamh um Ospidéil a Thacaíonn le hOspísí, ar tionscnamh é a thacaíonn le baill foirne dea-chúram deireadh saoil a sholáthar.

  Léigh Tuilleadh 
  • Media releases
 2. An tOmbudsman agus an Teaghlach

  • 8 February 2019

  This is an article written by Ombudsman Peter Tyndall for Polish publication ‘Studia Nad Rodziną’. Studia Nad Rodziną is a quarterly publication of the Faculty of Family Studies at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw.

  Léigh Tuilleadh