Published on 8 October 2020

Gach dara Déardaoin i rith mhí Dheireadh Fómhair tá Lá Ombuds (OmbudsDay) á cheiliúradh ag eagraíochtaí Ombudsman ar fud an domhain.

Ba sna Stáit Aontaithe a cuireadh tús le Lá Ombuds agus is deis atá ann eolas a roinnt agus aird an phobail a tharraingt ar stair agus cleachtais ghairm an ombudsman - lena n-áirítear samhlacha éagsúla ombudsman, na róil atá acu, na seirbhísí a thairgeann siad agus an luach a sholáthraíonn siad. Seo a leanas cuspóirí Lá Ombuds:

  • Eolas a roinnt leis an bpobal maidir le ról ombuds
  • Na seirbhísí éagsúla a sholáthraíonn siad a mhíniú
  • Breis úsáide a bheith á baint as cláir agus seirbhísí ombuds a spreagadh
  • Aird a tharraingt ar an luach a bhaineann le ombuds chomh fada is a bhaineann leis na hinstitiúidí agus comh-chomhlachtaí a bhfreastalaíonn siad orthu