Published on 15 September 2017

15 Meán Fómhair

Rinne Peter Tyndall, an tOmbudsman, óstáil ar sheimineár dar teideal ‘Foghlaim ó ghearáin Phort Láirge’ sa Tower Hotel, Port Láirge, Dé hAoine. D’fhreastail ionadaithe poiblí áitiúla agus oifigigh shinsearacha ó sholáthraithe seirbhíse poiblí ar an seimineár. Labhair an tOmbudsman faoi conas is féidir gearáin a úsáid chun seirbhísí poiblí a fheabhsú.

Ba é a bhí sa seimineár ná buaic dhá lá imeachtaí a bhí ar siúl i bPort Láirge. Reáchtáil foireann ón oifig ‘clinic gearán’ sa Tower Hotel Déardaoin mar chuid de chlár for-rochtana an Ombudsman. Bhí lá gnóthach ag an bhfoireann. Fuarthas 61 ghearán ó bhaill den phobal lena linn. Chomh maith leis sin, reáchtáil foireann ón oifig seisiún faisnéise ar ról an Ombudsman do na hIonaid Faisnéise do Shaoránaigh sa cheantar.

Sa bhliain 2016, fuair an tOmbudsman 60 gearán san iomlán ó mhuintir Phort Láirge. Is féidir tuilleadh faisnéise faoi sheirbhísí an Ombudsman a fháil ach cuairt a thabhairt ar www.ombudsman.ie, glao a chur ar Íosghlao 1890 223030 nó ríomhphost a sheoladh chuigombudsman@ombudsman.ie