Published on 15 December 2023

I mí na Samhna agus mí na Nollag reáchtáil an tOmbudsman trí sheimineár gréasáin d’fhoireann an Ionaid Faisnéise do Shaoránaigh ag míniú ról an Ombudsman. Ar an Déardaoin 30 Samhain d’óstáileamar seimineár gréasáin d’fhoireann ó réigiún IFS Bhaile Átha Cliath Thuaidh, agus ar an gCéadaoin 6 Nollaig d’óstáileamar dhá sheimineár gréasáin d’fhoireann IFS ó réigiún Thuaisceart na Mumhan.

Dhírigh na seimineáir ghréasáin ar ról an Ombudsman a mhíniú agus conas is féidir le foireann IFS cabhrú le daoine a atreorú chuig an Ombudsman nuair is cuí. Chuimsigh na seimineáir ghréasáin rannán Ceisteanna agus Freagraí inar thug foireann IFS aiseolas ar shaincheisteanna coitianta a fheiceann siad ina gcuid oibre. I 2024 beidh seimineáir ghréasáin dá samhail á n-óstáil ag an Ombudsman do ghrúpaí réigiúnacha IFS eile.