Cineálacha gearán is féidir linn a scrúdú

Is féidir leis an Ombudsman gearán a scrúdú:

 • má cheapann tú go bhfuil cinneadh éagothrom nó go bhfuil drochthionchar aige ort
 • murar tugadh fáth soiléir duit don chinneadh
 • má bhí ort fanacht ar chinneadh an iomarca ama
 • má tugadh faisnéis mhícheart duit
 • murar déileáladh le do ghearán i gceart

Cuimsíonn ár mbileoga eolais tuilleadh faisnéise faoi na cineálacha gearán is féidir linn a scrúdú.

Ní féidir leis an Ombudsman scrúdú a dhéanamh ar ghearáin faoi:

 • bhreitheanna cliniciúla (mar shampla, diagnóis nó cóireáil othair a rinneadh ag FSS nó tithe altranais príobháideacha, nó a rinneadh ar a son)  
 • ghníomhartha nárbh fhéidir leo a bheith déanta, de réir dlí, ach ag comhaltaí tofa de chomhairle contae nó ag comhaltaí ceantair bhardasaigh – tugtar 'feidhmeanna forchoimeádta' údaráis áitiúla orthu sin
 • iarratas ar phost, nó téarmaí agus coinníollacha fostaíochta
 • chinntí maidir le hinimirce nó eadóirseachta
 • an chaoi a reáchtáiltear príosúin
 • ghníomh a glacadh chun slándáil náisiúnta a chosaint
 • chinneadh ar féidir é a achomharc chun na gcúirteanna nó le comhlacht neamhspleách achomhairc

Imeachtaí dlíthiúla

Seachas i gcúinsí eisceachtúla, ní féidir leis an Ombudsman do ghearán a scrúdú más rud é go bhfuil imeachtaí dlíthiúla tosaithe agat in aghaidh an tsoláthraí seirbhíse faoin ngearán céanna.

Is féidir comhairle dhlíthiúil a fháil i dtaobh do ghearáin agus é a thabhairt chuig an Ombudsman fós fad is nach bhfuil imeachtaí dlíthiúla tosaithe agat i ndáiríre. Déan teagmháil linn mura bhfuil tú cinnte.