Breithneoidh cásoibrí inár n-oifig do ghearán. Is féidir go n-iarrfaimid ar an soláthraí seirbhíse poiblí a ndearna tú gearán faoi freagra a thabhairt ar do ghearán. Is féidir go n-iarrfaimid í le haghaidh do cháschomhaid. Má dhéanaimid é sin, ba cheart duit freagra a thabhairt dúinn laistigh de thrí seachtaine. Breithneoimid an fhaisnéis a sheolann an soláthraí seirbhíse chugainn maidir le do chás.