Cad a tharlaíonn ar dtús?

Ar dtús, seiceálaimid go bhfuil cead againn do ghearán a láimhseáil. B'fhéidir go n-iarrfaimid ar an soláthraí seirbhíse poiblí a bhfuil tú ag gearán faoi tuairisc a chur chugainn. B'fhéidir go ndéanfaimid scrúdú ar a gcuid comhad agus taifead agus go gcuirfimid ceisteanna orthu. Seans go dtógfaidh sé tamall an t-eolas atá uainn a bhailiú.

Cad a tharlaíonn ina dhiaidh sin?

Ansin, beartóimid más rud é:

  • gur chóir seasamh le do ghearán
  • gur fhulaing tú mar gheall ar ghníomh nó cinneadh an tsoláthraí seirbhíse poiblí

Má bheartaímid gur fhulaing tú agus nár ghlac an soláthraí seirbhíse poiblí céimeanna chun é sin a chur ina cheart, féadfaimid a iarraidh ar an soláthraí:

  • athfhéachaint ar an méid atá déanta aige
  • a chinneadh a athrú
  • míniú, leithscéal agus/nó airgead a thabhairt duit (ní iarraimid cúiteamh i gcónaí ná go deimhin ní fhaighimid é nuair a iarraimid é fiú)

De ghnáth, láimhseálaimid gearáin tríd an bhfadhb a phlé leis an soláthraí seirbhíse poiblí agus trí fhéachaint ar na comhaid ábhartha. Más gá, déanaimid imscrúdú mionsonraithe. Is féidir tuilleadh eolais faoin gcaoi a láimhseálaimid gearáin a fháil anseo.

Nós imeachta athbhreithnithe

Mura bhfuil tú sásta leis an gcaoi ar scrúdaigh Oifig an Ombudsman do ghearán, is féidir leat iarraidh orainn ár gcinneadh a athbhreithniú. Féachaimid arís ar an gcaoi ar scrúdaigh an oifig seo do ghearán. Ní athbhreithniú é ar ghníomhartha nó ar chinneadh bunaidh an tsoláthraí seirbhíse poiblí a ndearna tú gearán faoi.