Seo a dhéanann muid tar éis dúinn do ghearán faoi chomhlacht poiblí a fháil:

Na chéad chéimeanna:

Déanfaimid roinnt seiceálacha chun a dhearbhú:

  • go bhfuil do ghearán faoi ábhar agus faoi chomhlacht poiblí ar féidir linn breathnú air
  • go bhfuil gearán déanta agat leis an gcomhlacht poiblí sin cheana féin (nó gur úsáid tú do cheart achomhairc)
  • gur fhreagair an comhlacht poiblí do ghearán bunaidh
  • go bhfuil gearán déanta agat linn in am (12 mhí de ghnáth)
  • go bhfuil go leor faisnéise againn chun tús a chur lenár n-imscrúdú ar do ghearán
  • go bhfuil toiliú againn, má tá an gearán seo thar ceann duine eile.

De ghnáth bíonn sé seo 1-4 seachtaine.

Cad a tharlóidh ina dhiaidh sin?

Má cheapann muid gur féidir linn breathnú ar do ghearán, déanfaidh duine dár cásoibrí teagmháil leat ansin agus míneoidh sé na céimeanna a ghlacfaidh siad. Féadfaidh siad faisnéis a bhailiú uait féin agus ón gcomhlacht poiblí a bhfuil gearán déanta agat ina leith chun do ghearán a fhiosrú. Nuair a bheidh sé seo críochnaithe acu, rachaidh siad i dteagmháil leat chun an toradh a chur in iúl duit. D’fhéadfadh sé seo a bheith ar an nguthán nó i scríbhinn.

Cá fhad a thógfaidh sé?

Déanaimid gearáin a imscrúdú chomh tapa agus is féidir. Braithfidh an t-am a thógfaidh sé chun do ghearán a fhiosrú ar chomh casta agus atá sé. I thart ar 75% de na cásanna de ghnáth déanaimid cinneadh ar ghearán laistigh de níos lú ná 3 mhí. I thart ar 90% de chásanna déanaimid ár gcinneadh laistigh de 6 mhí. Is féidir le cásanna níos casta níos mó ama a ghlacadh.

An seasfaidh an tOmbudsman le mo ghearán?

Seasann an tOmbudsman le gearáin nó seasann sé i bpáirt le gearáin i thart ar 30% de na cásanna. I 20% eile de na cásanna cuirimid cúnamh de chineál éigin ar fáil, mar shampla, míniú níos fearr ón gcomhlacht poiblí.

Cad a dhéanann an tOmbudsman?

Tá an tOmbudsman neamhspleách ar an rialtas. Déanann ár n-oibrithe cásanna leithleacha imscrúdú ar ghearáin ar bhealach neamhchlaonta. Ciallaíonn sé seo go bhfuilimid cothrom leis an té atá ag déanamh an ghearáin agus leis an gcomhlacht poiblí a bhfuil gearán déanta agat ina leith. Is féidir leat tuilleadh a fháil amach inár bhfíseán faisnéise gearr ar ár suíomh gréasáin www.ombudsman.ie

An gcoimeádfaidh tú suas chun dáta mé?

Tá. Coinneoimid tú ar an eolas faoi dhul chun cinn ár n-imscrúdú ar do ghearán.