Cookie settings

In order to allow the use of multimedia content on this website you must accept the use of miscellaneous cookies.

An bhfuil tú míshásta le seirbhís phoiblí a fuair tú nó ar diúltaíodh seirbhís duit a raibh tú i dteideal air dar leat?

Más maith leat gearán a dhéanamh, seo a leanas roinnt moltaí a d'fhéadfadh a bheith mar chabhair:

Má bhí tú míshásta leis an tseirbhís a tugadh duit:

 • inis don soláthraí seirbhíse poiblí go bhfuil tú míshásta leis an tseirbhís agus mínigh cén fáth
 • inis dóibh cad a tharla agus cad a cheapann tú gur chóir tarlú ina áit

Má tá tú míshásta le freagra an tsoláthraí seirbhíse poiblí:

 • fiafraigh díobh conas is féidir leat gearán a dhéanamh faoin bhfreagra sin
 • fiafraigh díobh ainm an duine gur chóir duit gearán a dhéanamh leo
 • bí an-soiléir agus tú ag míniú cad a cheapann tú a bhí mícheart
 • inis dóibh cad ba mhaith leat go ndéanfaidh siad chun rudaí a chur ina cheart
 • iarr cabhair chun do ghearán a dhéanamh má tá tú faoi mhíchumas nó má tá deacracht agat ag scríobh

Cad ba chóir duit a chur i do ghearán

 • Tá fíricí níos tábhachtaí ná tuairimí. Mar sin, cloígh leis na fíricí
 • Inis dóibh cad a tharla, cé a bhí bainteach leis agus cathain a tharla sé
 • Má tá iarracht déanta agat cheana féin é a réiteach, inis dóibh cad atá déanta agat go dtí seo
 • Mínigh cén fáth a bhfuil tú míshásta agus cad ba mhaith leat go ndéanfar chun an fhadhb a réiteach
 • Cuir aon fhianaise atá agat san áireamh, mar shampla uimhreacha tagartha, grianghraif, cóipeanna de chomhfhreagras agus aon rud eile a chabhraíonn chun an méid a tharla a mhíniú
 • Tabhair do shonraí teagmhála dóibh agus d'uimhir fón póca, más féidir

Cad nár cheart duit a chur i do ghearán

 • Ná bí maslach riamh faoi na daoine a raibh tú ag déileáil leo
 • Ná cuir tuairimí pearsanta leis mura bhfuil fianaise agat le tacú leo

Cén t-eolas ar chóir a bheith i do ghearán

 • Más litir atá ann, ba chóir duit tosú le d'ainm féin, do sheoladh agus an dáta. Ba chóir dó a bheith ag barr an leathanaigh ar dheis, ar chlé nó sa lár, ag brath ar an stíl a thaitníonn leat.
 • Ainm an duine a bhfuil tú ag scríobh leis/léi
 • Teideal a p(h)ost
 • Ainm agus seoladh an tsoláthraí seirbhíse poiblí [an áit a n-oibríonn an duine]

Litir ghearáin eiseamláireach

A [ainm an duine a bhfuil tú ag scríobh leis/léi],
Ba mhaith liom gearán a dhéanamh faoi...
Sa chuid seo de do litir,

 • mínigh go soiléir cad a tharla, cathain a tharla sé agus cad atá déanta agat mar iarracht chun é a réiteach
 • Mínigh cén fáth a bhfuil tú míshásta leis an tseirbhís agus cad ba mhaith leat go ndéanfar chun an fhadhb a réiteach
 • tabhair dóthain eolais chúlra chun an cás a mhíniú
 • cuir eolas agus sonraí leis ar nós uimhreacha tagartha, grianghraif agus cóipeanna de litreacha nó ríomhphoist a sheol tú
 • iarr orthu teagmháil a dhéanamh leat faoi dháta sonrach réasúnta - inis dóibh más fearr leat go ndéanfaí teagmháil leat leis an bhfón, ríomhphost nó litir - agus cinntigh go gcuireann tú do shonraí teagmhála leis
 • más rud é nach duine atá in ann an fhadhb a réiteach é an té a bhfuil tú ag scríobh chuige/chuici, iarr air/uirthi a mhíniú cén fáth nach féidir leis/léi cabhrú agus má tá duine eile ann gur féidir leat gearán a dhéanamh leis/léi

Is mise le meas,
Cuir d'ainm agus fón nó do shonraí teagmhála ríomhphoist anseo

Cad ba chóir duit a dhéanamh nuair nach n-oibríonn do ghearán

Mura n-oibríonn an litir ghearáin, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh linn ag Oifig an Ombudsman. Is féidir leis an Ombudsman gearáin faoin gcuid is mó de sholáthraithe seirbhíse poiblí a scrúdú, lena n-áirítear ranna rialtais, údaráis áitiúla, FSS agus ospidéil phoiblí, agus comhlachtaí oideachais tríú leibhéil a fhaigheann maoiniú poiblí. Ní féidir leis an Ombudsman gearáin a láimhseáil faoi eagraíochtaí ar nós an Garda Síochána, an BSL agus soláthraithe seirbhísí airgeadais ná pinsin.

Mura bhfuil tú cinnte más féidir linn cabhrú déan teagmháil linn le do thoil.. Is féidir leat cuairt a thabhairt ar ár suíomh gréasáin freisin le haghaidh eolais sholáthraithe seirbhíse laistigh agus lasmuigh dár sainchúram.