Cad a dhéanaimid

Is féidir leis an Ombudsman scrúdú a dhéanamh ar ghearáin ó dhaoine nach bhfuil sásta leis an gcaoi ar chaith soláthraithe áirithe seirbhíse poiblí leo. Áirítear orthu sin ranna an Rialtais, údaráis áitiúla, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus comhlachtaí oideachais tríú leibhéal a fhaigheann cistiú poiblí.

Sula ndéanann tú gearán linn

Ar dtús, caithfidh tú gearán a dhéanamh leis an soláthraí seirbhíse a raibh drochthionchar ag a ghníomh nó a chinneadh ort. Má tá córas gearán nó achomhairc i bhfeidhm ag an soláthraí, ba chóir duit é a úsáid. Mura bhfuil gearán déanta agat leis an soláthraí seirbhíse cheana féin, b'fhéidir go mbeidh ár dtreoir ar conas gearán a dhéanamh le soláthraí seirbhíse poiblí cabhrach duit.

Má tá gearán déanta agat leis an soláthraí seirbhíse agus má chreideann tú go raibh an cinneadh nó an gníomh a ghlac siad mícheart, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Ombudsman ansin.

Achar ama do ghearáin

Ní mór duit gearán a dhéanamh leis an Ombudsman laistigh de 12 mhí ón ngníomh nó ón gcinneadh a raibh drochthionchar aige ort. Má tá breis is 12 mhí caite, b'fhéidir go mbeimid fós in ann cabhrú má tá cúis mhaith leis an moill.

Gearán a dhéanamh ar son duine eile

Is féidir le duine eile gearán a dhéanamh ar do shon, má thugann tú cead scríofa dóibh é sin a dhéanamh. Má theastaíonn uait gearán a dhéanamh ar son duine eile, ní mór duit a chead scríofa a fháil.

Léigh ár mbeartas maidir le cead le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Conas gearán a dhéanamh linn

An chaoi is éasca chun do ghearán a chur isteach ná trínár bhfoirm ar líne a úsáid. Is féidir leat do ghearán a chur isteach freisin

  • le ríomhphost chuig ár n-oifig trínár bhfoirm ghearáin a úsáid nó
  • i scríbhinn chuig ár n-oifig trínár bhfoirm ghearáin a úsáid nó
  • trí chuairt a thabhairt ar ár n-oifig i mBaile Átha Cliath nó
  • ag ár gCuairteanna for-rochtana