Bítear ag súil go mbeidh nósanna imeachta dea-fhorbartha maidir le gearáin a láimhseáil i bhfeidhm ag soláthraithe seirbhíse. Bítear ag súil go réiteoidh soláthraithe seirbhíse poiblí an fhadhb, nuair a shainaithnítear aon fhadhb, go tapa agus go gcinnteoidh siad nach dtarlóidh sé arís.

Tá treoirlínte do sholáthraithe seirbhíse poiblí ar fáil thíos

Córas agus beartas eiseamláireach maidir le gearáin

Cuireann an tOmbudsman treoir ar fáil chun córas maidir le gearáin a fhorbairt.

Léigh tuilleadh

Sé riail chun é a dhéanamh i gceart - treoir an Ombudsman ar riarachán poiblí maith

Úsáideann an treoir seo taithí Oifig an Ombudsman chun sé phríomhghné de riarachán poiblí maith a aibhsiú. An fheidhm atá aige ná cabhrú le soláthraithe seirbhíse poiblí seirbhís den chéad scoth a chur ar fáil dá gcustaiméirí.

Léigh tuilleadh

Treoir an Ombudsman ar sholáthar sásaimh

Nuair a dhéantar faillí ar dhuine ag soláthraí seirbhíse poiblí, ba chóir don chomhlacht sin gníomh nó sásamh airgeadais cuí a sholáthar. Tugann an bhileog seo bearta an-leathan ar ghníomh nó sásamh airgeadais chun cabhrú le fostaithe sa tseirbhís phoiblí cur chuige leanúnach a fhorbairt. Ní iarraimid sásamh airgeadais i gcónaí ná go deimhin ní fhaighimid é nuair a iarraimid é.

Léigh tuilleadh

Treoir an Ombudsman maidir le caighdeáin dea-chleachtais d'fhostaithe sa tseirbhís phoiblí

Léigh tuilleadh

Foilsíodh an treoir ag an Ombudsman ar dtús mar chuid dá Thuarascáil Bhliantúil 1996. Foilsíodh an leagan nuashonraithe seo mar iatán sa Tuarascáil Bhliantúil 2002.

Treoir an Ombudsman maidir le leithscéal éifeachtach a ghabháil

Más rud é gur diúltaíodh do sheirbhís nó gur cuireadh moill leis go héagórach, ba chóir don soláthraí seirbhíse poiblí míniú mionsonraithe a thabhairt agus/nó leithscéal a ghabháil i gcónaí. Déanann an nóta treorach seo cur síos ar leithscéal agus cad ba cheart duit a dhéanamh ionas go mbeidh leithscéal éifeachtach.

Léigh tuilleadh

Treoir do Thithe Altranais

Is féidir leis an Ombudsman gearáin a bhaineann le gníomhartha riaracháin thithe altranais príobháideacha a láimhseáil.

Tá treoirlínte do thithe altranais príobháideacha foilsithe ag an Ombudsman chun tacú leo agus a gcuid seirbhísí á soláthar.

Tá bileog eolais ar fáil freisin ina mhínítear cad is féidir leat a dhéanamh má tá gearán agat faoi theach altranais príobháideach.

Córas eiseamláireach gearán le haghaidh tithe altranais

Córas eiseamláireach gearán le haghaidh tithe altranais, eiseamláir de bheartas gearán agus foirm ghearáin san áireamh.

Teimpléad d'fhoirm ghearáin le haghaidh tithe altranais

Leagan doiciméad Word den fhoirm eiseamláireach ghearáin le haghaidh úsáide ginearálta.

Teimpléad de bheartas gearán le haghaidh tithe altranais

Leagan doiciméad Word den bheartas eiseamláireach gearáin le haghaidh úsáide coitianta.

Sé riail chun é a dhéanamh i gceart - treoir an Ombudsman ar riarachán poiblí maith

Leis an treoir seo, úsáidtear taithí Oifig an Ombudsman chun sé phríomhghné de riarachán poiblí maith a aibhsiú. An fheidhm atá aige ná cabhrú le soláthraithe seirbhíse poiblí seirbhís den chéad scoth a chur ar fáil dá gcustaiméirí.

Sásamh - botún a dhéanamh agus é a chur ina cheart

Mínítear sa bhileog seo conas is féidir le tithe altranais príobháideacha sásamh a sholáthar nuair a dhéantar botúin.