Straitéis

Leagtar amach príomhchuspóirí straitéiseacha na hoifige inár Plean Straitéiseach. Nuashonraítear an straitéis gach trí bliana.

Plean Straitéiseach 2019 - 2021 (PDF)

Rialachas corparáideach

Baineann rialachas corparáideach leis na córais, na prionsabail agus na próisis lena rialaítear eagraíochtaí.

Tá prionsabail an rialachais chorparáidigh bunaithe ar an eagraíocht a bhainistiú le:

  • hionracas agus cothroime
  • trédhearcacht
  • gach nochtadh riachtanach
  • géilleadh don dlí

Le rialachas maith, cabhraítear le bainistíocht éifeachtúil, éifeachtach.

Creatchlár maidir le Rialachas Corparáideach (PDF)

Déanaimid tuairisciú bliantúil ar shaincheisteanna rialachais chorparáidigh a théann i bhfeidhm ar an oifig.