FÓGRA FAOI COVID-19: Tá ár seirbhísí go léir ar fáil. Is féidir leat gearán a dhéanamh tríd an láithreán gréasáin seo nó glao orainn ar 01 639 5600 má bhíonn ceist agat. Ní féidir linn freastal ar dhaoine a thugann cuairt i bpearsan ar ár n-oifig faoi láthair. Tá sonraí teagmhála ar fáil thíos.

Seoladh: 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773.
Fón: +353 1 639 5600
Ríomhphost: info@ombudsman.ie
Twitter: @OfficeOmbudsman

Tá Oifig an Ombudsman ar oscailt ó Luan go hAoine idir 9.15am agus 5.00pm

Gearáin 

Má bhíonn gearán agat, is féidir leat ár bhfoirm gearáin ar líne a chomhlánú nó teagmháil a dhéanamh le complaints@ombudsman.ie

Ceisteanna ginearálta 

Má bhíonn ceisteanna agat, déan teagmháil le info@ombudsman.ie

Ceisteanna ó na meáin 

I gcás ceisteanna ó na meáin, déan teagmháil le communications@ombudsman.ie

Oifigeach Rochtana 

Tugaimid cabhair do dhaoine faoi mhíchumas atá ag iarraidh ár seirbhísí a rochtain. Má theastaíonn cabhair uait agus tú ag iarraidh ár seirbhísí a rochtain, seol ríomhphost chuig ár nOifigeach Rochtana ag accessofficer@ombudsman.ie

Léarscáil láithreáin

Ceisteanna

Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol do theachtaireacht chugainn.