Seoladh: 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, D02 HE97.
Fón: +353 1 639 5600
Íosghlao: 1890 22 30 30 (táillí éagsúla)
Ríomhphost: info@ombudsman.ie
Twitter: @OfficeOmbudsman

Tá Oifig an Ombudsman ar oscailt ó Luan go hAoine idir 9.15am agus 5.00pm

Cuirimid cabhair ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas a theastaíonn uathu ár seirbhísí a úsáid. Má tá cabhair uait chun rochtain a fháil ar ár gcuid seirbhísí, seol ríomhphost le do thoil chuig ár nOifigeach Rochtana ag accessofficer@ombudsman.ie

Is féidir fiosrú ó na meáin a chur isteach trí ríomhphost a sheoladh chuig communications@ombudsman.ie

Ceann Cumarsáide
Dave Nutley
Teil.: 01 639 5610 nó 086 023 1420
R-phost: david.nutley@ombudsman.ie

Léarscáil láithreáin

Ceisteanna

Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol do theachtaireacht chugainn.