Conas a bhaineann an dlí leis an Ombudsman?

Bunaíodh Oifig an Ombudsman faoin Acht Ombudsman 1980. Feidhmíonn sí faoin Acht sin agus faoi na leasuithe a rinneadh don Acht.

Téann an tAcht um Míchumas 2005 i bhfeidhm ar ról an Ombudsman freisin.

Is féidir na hAchtanna agus na leasuithe a bhaineann leis an Ombudsman a léamh anseo: