Tá an Phríomh-Oifig Staidrimh tiomanta don bheartas um chomhdheiseanna. Reáchtálfar an próiseas roghnúcháin seo i gcomhréir leis an gCód Cleachtais um Cheapachán chuig Poist sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí arna ullmhú ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CPSA) agus atá ar fáil ar www.cpsa.ie

Comhairleoir Dlí in Oifig an Ombudsman

(Príomh-Oifigeach Cúnta)

Dáta deiridh: 5in Dé Luain,25 Deireadh Fómhair 2021