Luimneach agus Gaillimh

Tugann an fhoireann ó Oifig an Ombudsman cuairt ar Ionaid Faisnéise do Shaoránaigh i Luimneach agus i nGaillimh uair sa mhí chun gearáin a thógáil ó bhaill den phobal. Tá na huaireanta agus na dátaí ar fáil ar ár suíomh gréasáin anseo..

Contaetha eile

Uaireanta, reáchtálann foireann an Ombudsman ‘clinic gearán’ in áit eile seachas Luimneach nó Gaillimh.

Reáchtáiltear na cuairteanna sin in áit lárnach ar féidir teacht go héasca uirthi, an príomhóstán sa cheantar mar shampla, de ghnáth. Le linn na gcuairteanna sin, is féidir leat bualadh lenár bhfoireann, eolas a fháil faoi ghearáin a dhéanamh nó gearán a rinne tú a phlé.

Freastalaíonn baill foirne ó oifig an Ombudsman ar thaispeántais go rialta freisin, ar nós Mór-Aonach 50 Plus